COLECTIA FRANZ BINDER (catalog selectiv online)

 
   

 

În 1862, Franz Binder dăruia Societății Ardelene pentru Științele Naturii din Sibiu (Siebenbürgische Verein für Natur-wissenschaften zu Hermannstadt) o bogată colecție de obiecte africane, cele mai multe provenind din sudul Sudanului, mai ales din Bhar al-Ghazal, regiune situată pe malul stâng al Nilului Alb. În același an, inventarul pieselor donate era publicat în presă.

De-a lungul timpului, colecția donată de Franz Binder a constituit o atractivitate deosebită atât pentru cercetători, cât și pentru publicul larg. Încă din anul donației, renumitul explorator în Africa, Heinrich Barth considera că avem de-a face cu "una din cele mai bogate colecții africane din Europa". Obiectele au fost expuse în cadrul Muzeului Societății, unde au constituit la început "cabinetul african", iar mai târziu au reprezentat cea mai semnificativă parte din "sala etnografică" a muzeului amintit, reorganizat în anul 1895 prin construirea unui nou sediu. Chiar și după încetarea activității Societății Ardelene pentru Științele Naturii din Sibiu, când patrimoniul a trecut în administrația Muzeului Brukenthal, în expoziția permanentă a Muzeului de Istorie Naturală din cadrul complexului muzeal sibian au putut fi văzute, până în 1972, unele piese din colecția Franz Binder. În perioada 1972-1992, cu excepția unor manifestari organizate în anii 1979/1980 și 1984, piesele colecției Franz Binder, împreună cu celelalte obiecte de etnografie extraeuropeană donate de diferite personalități Societății, nu au mai fost oferite pentru vizitare publică.

În anul 1931, africanologul Walter Hirschberg de la Muzeul de Etnologie din Viena (Völkerkunde Museum Wien) a studiat colecția Franz Binder și a publicat în anuarul Societății un număr de 5 articole în care o prezenta amănunțit.

Odată cu deschiderea, în 1993, a Muzeului de Etnografie Universală din Sibiu - care poartă numele lui Franz Binder - multe din obiectele aduse de călătorul sas din Africa sunt prezentate publicului în expoziția permanentă a muzeului și în expoziții temporare. Această perioadă marchează, de asemenea, etape noi în studierea colecției. Sunt realizate fișele de evidență ale obiectelor, se fac comparații cu piese asemănătoare regăsibile în bibliografia de specialitate și se desfășoară o cercetare în detaliu privitoare la personalitatea lui Franz Binder și la istoricul colecției. În septembrie 2002, muzeografii de la Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder", Maria Bozan și Ciprian Petru Crișan, definitivează fișarea obiectelor colecției Franz Binder în regim de regăsire manuală. Informațiile regăsibile în aceste fișe vor reprezenta baza pentru constituirea, în luna noiembrie a aceluiași an, a unei baze de date informatizate pentru evidența colecției, realizate de Ciprian Crișan.

Informațiile cuprinse în documentația menționată au alcătuit o parte importantă din contribuția muzeului sibian destinată optimizării activității de cercetare în cadrul unui proiect de colaborare bilateral, româno-italian. Între obiectivele acestui proiect, coordonat de prof. dr. Enrico Castelli, renumit africanolog din Italia, se înscria și realizarea unui nou material științific referitor la colecția Franz Binder, o bază de date realizată în comun de părțile implicate în cercetare, urmând să susțină prin aprofundarea cunoștințelor și aducerea lor la zi, valorificarea acestei donații în contextul colecțiilor cu proveniență similară din muzeele italiene.

Prezenta lucrare reprezintă o selecție din informațiile legate de colecția Franz Binder cunoscute până în anul 2002, având la bază fișele întocmite de Maria Bozan și Ciprian Crișan și ilustrând nivelul cunoștințelor lor din perioada respectivă. Autorii își exprimă și pe această cale recunoștința față de toți cei care printr-o activitate de mulți ani au contribuit la cunoașterea acestor piese: cercetători, muzeografi, istorici, biografi. Mulțumim îndeosebi domnului profesor Enrico Castelli care ne-a dăruit, cu ocazia simpozionului din anul 1996, catalogul colecțiilor Antinori și Piaggia aflate la Perugia, un instrument de mare valoare pentru autorii prezentei lucrări de a-și spori informațiile referitoare la colecțiile etnografice sud-sudaneze ajunse în Europa la mijlocul secolului al XIX-lea.

Catalogul care urmează identifică o serie de obiecte reprezentative din colecția donată de Franz Binder, oferind celor interesați informații fundamentale despre un segment de patrimoniu cultural mai puțin cunoscut. El constituie, deopotrivă, un preambul la realizarea viitoare a unui repertoriu, exhaustiv și la zi din punct de vedere al cantității și calității informației referitoare la piesele etnografice dăruite sibienilor de călătorul ardelean.

Maria Bozan


Editura „ASTRA MUSEUM”
Sibiu, 2011
Muzeul de Etnografie Universală ”Franz Binder” Sibiu

© 2011 C. N. M. ASTRA Sibiu