« PREV
NEXT »
Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu

COLECŢII
din Muzeul de Etnografie Universală FRANZ BINDER

- bază de date -

Colecții din Muzeul de Etnografie Universală FRANZ BINDER este o aplicație de tip bază de date. Componentă în cadrul programului de dezvoltare și informatizare a muzeului, lucrarea are drept scop să pună la dispoziția publicului, prin mijloacele mediului virtual, cât mai multe din bunurile culturale care alcătuiesc patrimoniul de etnografie extraeuropeană al instituției. Prezenta bază de date rămâne deschisă, fiind o lucrare în progres, al cărei conținut este supus unei actualizări continue. Ea nu reprezintă rezultatul final al unei activități de documentare și, în stadiul actual, nici un eșantion reprezentativ pentru colecțiile pe care le deține muzeul.

Prin structura și modul său de prezentare, aplicația se adresează unui public larg. Posibilitățile de utilizare a Bazei de date online includ căutarea directă a obiectului sau filtrarea pe categorii. Căutarea directă se poate efectua, separat sau simultan, după Denumirea obiectului sau după Descrierea obiectului. Filtrarea obiectelor se poate face după: Continent; Țară și/sau Regiune; Grup cultural; Categoria funcțională.

Rezultatul căutării este în formă de listă, fiecare rând cuprinzând imaginea obiectului și  informații despre acesta. Alături de o descriere succintă a piesei, sunt oferite date privind denumirea acesteia, numărul de inventar, datarea, numele donatorului, zona de proveniență (continent, țară sau regiune, grup cultural), categoria funcțională, dimensiunile. Din această listă obiectul poate fi accesat pentru a fi vizualizat în mod detaliat împreună cu imaginea. Pentru o nouă căutare, vizitatorul poate reveni rapid la pagina de căutare.

Contribuțiile la completarea și verificarea informațiilor din prezenta Bază de date online îi includ pe: Maria Bozan, cercetător științific și coordonator al proiectului; Gabriela Călin-Mihălțian, muzeograf; Raluca Bușie, muzeograf; Marius Suciu, analist-programator; Doina Halcea, conservator. Foto: Alexandru Olănescu, Ciprian Petru Crișan; Maria Bozan; Gabriela Călin-Mihălțian.

Programarea și designul aplicației: Marius Suciu.

Pentru piesele din colecția Franz Binder au fost utilizate informații din fișele de evidență a patrimoniului realizate de Maria Bozan și Ciprian Crișan, actualizate în funcție de rezultatele studiului efectuat în cadrul Proiectului româno-italian de cercetare a colecției "Franz Binder" (2002-2004). Dintre rezultatele finale ale activităților de cercetare efectuate în cadrul acestei cooperări se evidențiază un tabel informatizat al obiectelor donate de Franz Binder la Sibiu și Sebeș, cu posibilitatea accesării rapide a informațiilor după categorii descriptive, utilizat ca reper esențial de verificare a informațiilor afișate pe prezenta Bază de date online. Între participanții la proiectul desfășurat sub coordonarea științifică a prof. univ. dr. Enrico Castelli de la Universitatea din Perugia, și colaboratori la alcătuirea bazei de date menționate, s-au numărat: Maria Bozan și Ciprian Crișan din partea Muzeului "Franz Binder", Georgeta Stoica, la acea vreme masterandă româncă la Universitatea din Perugia ș.a.

Completarea Bazei de date online a colecțiilor Muzeului de Etnografie Universală "Franz Binder" este, de asemenea, o excelentă posibilitate de studiu și practică pentru studenții interesați de domeniu. Un exemplu îl constituie activitatea desfășurată în primăvara anului 2011 de Benedetta Orlando și Simona Moroni, studente la Universitatea din Perugia, în cadrul programului de mobilitate Erasmus. Contribuția lor este semnalată în lucrare prin abrevierea numelor.

Posibilitățile de consultare a Bazei de date online vor evolua în paralel cu nivelul de completare a informațiilor.

Copyright

Toate drepturile asupra prezentei Baze de date a colecțiilor Muzeului de Etnografie Universală "Franz Binder" revin Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu.

Baza de date este accesibilă numai în scopul cercetării, cu respectarea prevederilor de copyright  și ale utilizării personale. Conținutul nu poate fi retrimis prin e-mail, nici postat pe alte servere web.

Pentru orice altă folosire, reproducere sau transmitere a imaginilor și textelor, cei interesați sunt rugați să ceară permisiunea scrisă a C. N. M. ASTRA Sibiu. Solicitanții sunt rugați să indice coordonatele de regăsire (nume și prenume, instituție sau firmă, adresă poștală, număr de telefon, număr de fax, adresă de e-mail), lista materialelor pe care doresc să le utilizeze și o descriere detaliată a proiectului pentru care se solicită utilizarea. Cererea se poate face prin e-mail (binder@muzeulastra.ro; office@muzeulastra.ro), prin fax (+40 269 218 195) sau prin poștă (Complexul Național Muzeal ASTRA, Piața Mică, nr. 11, 550182, Sibiu - România).

© 2014 C. N. M. ASTRA Sibiu